بی بی سی و استقلال کردستان


به نظرم دقت و تامل یا پیگیری زیادی لازم نیست تا دریابیم که بی بی سی در مجموع، به ویژه در بخش فارسی و عربی از موضوع استقلال کردستان حمایت می کند. به عنوان نمونه وقتی شما گفتگو ها را که تحلیل و تفسیر در آن از خبر اهمیت بیشتری پیدا می کند، با دقت و تانی می بینید.. چهار جهت گیری در هر گفتگو قابل توجه است.
یکم: جهت گیری مجری
دوم: جهت گیری گزارشگر
سوم و چهارم : جهت گیری مهمانان
وقتی برنامه تمام می شود و شما در ذهنتان آن را مرور می کنید و یا اگر لازم بود دوباره برنامه را می بینید. شناخت و تمییز جهت گیری بی بی سی کار دشواری نیست.
به نظرم اگر از زاویه پدیدار شناسی بی بی سی نگاه کنیم؛ طبیعی و بلکه بدیهی ست که بی بی سی جهت گیری خود را داشته باشد! کارکنان بی بی سی این وظیفه را بر عهده دارند تا به حرفه ای ترین شکل و شمایل ممکن، جهت گیری را که از نهاد های بالا دستی ابلاغ می شود. اجرا کنند. همان کاری که صدا و سیما ی جمهوری اسلامی به دلیل حرفه ای نبودن، از عهده آن بر نمی آید.
نهاد مافوق در بی بی سی که سازمان دهی جدیدی دارد و کارش را از روز نخست امسال، ۱/۱/۲۰۱۷ آغاز کرده است و مطابق منشور جدید بی بی سی خط مشی ۱۱ ساله ای را تا روز آخر سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داد. ریاستش با سر دونالد کلمنت است. از ایشان به عنوان چیرمن در ساختار و سازمان بی بی سی یاد می شود. ایشان با حکم ملکه الیزابت انتخاب می شوند. مدیر کل بی بی سی توسط نهادی که مسوولیتش با کلمنت است، انتخاب می شود و در برابر آن نهاد در باره سیاست ها و برنامه ها و استراتژی بی بی سی پاسخگوست.
سر دونالد کلمنت در مقدمه گزارش سال برنامه ای /مالی امسال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ جمله بسیار تامل انگیزی را بیان کرده است. بی بی سی با تمام توان و حجم خبری خود می کوشد که بین فکت و فیکشن تمایز قایل شود. این نکته را ایشان به عنوان تبیین خط مشی بی بی سی در تاریخ نزدیک به یک صد ساله اش مطرح کرده است. نگاه کنید به صفحه هفتم گزارش سال بی بی سی در لینک زیر:
http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/reports/pdf/bbc-annualreport-201617.pdf
در باره این جمله می توان تامل کرد. اما بی بی سی با تکیه به تجربه طولانی و توانایی حرفه ای اش گاه یک فیکشن را تبدیل به فکت می کند و گاه یک فکت را تبدیل به فیکشن. این همان نکته ای است که می بایست در بین سطور پیام کلمنت یافت. بدیهی است که این موارد استثنایی ست. به عنوان مثال در تیترها و ادبیات بی بی سی در مورد استقلال کردستان از دو واژه بیشتر استفاده می شود. استقلال یک واقعیت است . استقلال یک حقیقت است. به عبارت دیگر( به قول بی بی سی فارسی) این واقعیت و حقیقت تحقق یک رویاست. تبدیل فیکشن به فکت، در این تحقق بی بی سی همنواست.
چنان که در دهه چهارم قرن بیستم، در دوران جوانی بی بی سی ، تاسیس بی بی سی درسال ۱۹۲۰ بوده است.
رویای ارض موعود صهیونیست ها، با تشکیل کشور اسراییل تحقق یافت.
دولت ملی مصدق در کشور ما یک فکت بود و آغاز دوران جدیدی در تاریخ سیاسی ما، آن فکت با مدیریت چرچیل و همکاری آمریکا و نقش موثر بی بی سی تبدیل به یک فیکشن شد.
اکنون هم بی بی سی در صدد توجیه و تبیین تحقق رویای دیگری در منطقه خاورمیانه است. بدیهی ست که این سیاست فراتر از اختیار مدیران بی بی سی عربی و یا فارسی و حتی مدیر کل بی بی سی و نیز ريیس کل بی بی سی است. این سیاست دولت انگلستان است که از طریق وزارت امور خارجه به بی بی سی ابلاغ می شود
پرسش بزرگتری مطرح می شود: چرا دولت انگلستان از تشکیل کشور مستقل کردستان حمایت می کند و با تشکیل دولت مستقل فلسطینی مخالف است؟
. این پرسش موضوع مقاله دیگری است.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)

خنده خون که دیده برادر!؟

برای :شهید محسن حججی
و با یاد محسن

ای سر پر شکوفه برادر
ای شکفته زخون پای تا سر
غنچه هر رگی خنده بر لب
خنده خون که دیده برادر
سر نهادی تو بر شعله عشق
عشق هم لب نهاده چو ساغر
آهوان مست آن چشم جادو
سرخوش از باده حی داور
قامت سبز تو سرو شیراز
از حنان تو جوشیده کوثر
در ظلوم جهول مصیبت
روشن از چشم تو چشم اختر
زمهریر ست این دوزخ سرد
اشک چشم تو، آن شعله تر!


سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (1)

سخن کیسینجر را جدی بگیریم؟


ا
هنری کیسینجر که در دوران ریاست جمهوری اوباما مورد بی توجهی قرار گرفت و حتی با شکایت و صراحت گفت: « اوباما حتا یک بار هم مرا ندید و با من مشورت نکرد.» در دوره ترامپ حضور اندیشه و نظرش برجسته شده است. دیدار اخیرش با ترامپ و حمایتش از داعش و تبیین نظریه اش ضد ایران به عنوان یک کشور، ضد انقلاب اسلامی به عنوان یک نظریه انقلابی، ضد جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام حکومتی و ضد شیعه به عنوان یک مذهب اسلامی شایسته توجه و بررسی است. این چهار محور را می توان به روشنی در فصل جهارم کتاب: نظم جهانی، نوشته کیسینجر که در سال ۲۰۱۴ توسط پنگوين چاپ شده است، مشاهده کرد.
Henry Kissinger, world order, Allen Lane, 2014, chapter 4:the United States and Iran: Approaches to Order, p. 146-171
محور این فصل مبتنی بر سخنرانی آیه الله خامنه ای در سال ۲۰۱۳ در باره بهار عربی نوشته شده است. ۳۴ سطر از سخنرانی آیه الله خامنه ای در چهار محور نقل و تفسیر شده است. در بحث سنت های شیوه حکومت در ایران، کیسینجر با صراحت از تاریخ با شکوه ایران و اینکه ایران کشوری مثل دیگر کشورهای خاورمیانه نیست و با انقلاب سال ۱۹۷۹، ایران از مدار نظم جهانی خارج شده است. تاکید کرده است.
از وقتی جریان مبارزه با داعش در سوریه و عراق با پیشرفت های سرنوشت سازی روبرو شد. آزادی حلب و موصل، در دوساحت شاهد، شیوه رفتار آمریکا و البته اسرايیل و هم پیمانان عربی منطقه بوده ایم. یکم: حمایت نظامی از داعش و حتی بمباران ارتش سوریه و نیروهای حشد الشعبی در عراق گاه با محاسبه و گاه با توجیه اشتباه عملیاتی بوده و هستیم. از سوی دیگر هم تمرکز بر نقش شیعه به عنوان یک مکتب فکری و نیروهای شیعه به عنوان میلیشیای نظامی که دارند جای داعش را میگیرند . وجه نظامی را ارتش آمریکا و سیا سامان می دهند و وجه نظری را کیسینجر و واشنگتن انستیتیو. هلال شیعی که کیسینجر در سال گذشته، در لیگ دوستی آمریکا- اسراییل در نیویورک مطرح کرد و در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۶ در روزنامه فراکفورتر آلکماینه منتشر شد، نشانه نگرانی کیسینجر از نابودی داعش بوده است. سخن تازه او که به عنوان مقاله ای در دوم اوت ۲۰۱۷ با عنوان:
Chaos and order in a changing world
منتشر شده است. همان سخنان در قالبی تئوریک و صورت بند ی تازه است.
در بخش سوم این مقاله که به تحلیل اوضاع خاورمیانه از زاویه دید نظم جهانی ( جهانی که امریکا می پسندد.) پرداخته شده است. پرسش کیسنجر این است : « داعش در سوریه و عراق دارد قلمرو خلافت اسلامی خود را از دست ی دهد. منتها پرسش اساسی این است که کدام نیروها جایگزین خواهند شد. سنی های معتدل و یا شیعیان رادیکال. این سخن که گفته شده است دشمن دشمن من دوست من است، دیگر کاربردی ندارد. بلکه دشمن دشمن من، همچنان دشمن من است! زیرا با جایگزین شده نیروهای رادیکال شیعه در قلمرو داعش، امپراتوری ایران و کمربند شیعه از تهران- بغداد- دمشق تا بیروت ادامه پیدا می کند.» این سخن را ملک عبدالله پادشاه اردن که با تصمیم و معماری امریکا در زمانی که پدرش ملک حسین حیات گیاهی داشت، بر سرکار امد، برای نخستین بار مطرح کرد. در واقع سخن کیسینجر بود که در واشنگتن انستیتیوت تدارک و تفسیر و نظریه سازی شده بود و ملک عبدالله به عنوان طوطی سخنگو مطرح کرد. اکنون کیسنیجر خود با صراحت وارد صحنه شده است. و از داعش دفاع می کند. تمام سخنم این است که ریشه تروریسم القاعده و داعش و النصره و احرار الشام آمریکاست. وقتی کیسینجر از داعش در برابر ایران در همان چهار وجهی که گفتم دفاع می کند. یعنی یک شکست استراتزیک در عمل و نظر برای امریکا. یعنی این شکست میتواند مقدمه طرح جنگی دیگر در خاورمیانه باشد؟ از این جهت به کمانم می بایست سخن کیسینجر و ملاقات او با ترامپ ماجراجو را جدی گرفت.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)