نکته های قرآنی-۱۰۵

۱۰میناگری های زبانی و ساختاری سورهٔ کهف-۵


.
مبحث سهوالنبی از بعد شناخت چکونگی سیر تطور اندیشه کلامی شیعه اهمیت بسیاری دارد. پس از شیخ طوسی، نظریه شیخ صدوق در محاق قرار می گیرد. گرچه سید مرتضی (د.۴۳۶ ق) که او نیز از شاگردان برجسته شیخ مفید محسوب می شود، نظر شیخ مفید و شیخ طوسی را نپذیرفته است و تفسیر قابل توجی در بارهٔ سهو النبی در کتاب تنزیه الانبیاء دارد. ایشان نسیان و یا سهو را در اموری که:
یکم :خداوند به پیامبر ماموریت می دهد-مثل وحی-
دوم: و یا در تبیین شریعت
سوم: و یا اموری که موجب تنفیر نسبت به پیامبر می شود، منتفی می داند. اما در اموری خارج از این موارد سه گانه، برای سهو و یا نسیان منعی قائل نیست. (۱)
امین الاسلام طبرسی (د. ۵۴۸ ق) در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیهٔ شمارهٔ ۶۹ سوره انعام، از نظریه یا باور به سهو النبی دفاع کرده است. ایشان کسانی را که گمان می کنند شیعه امامیه به سهو النبی باور ندارند، نقد می کند و گمان آنان را به مصداق آیهٔ مبارکهٔ : ان بعض الظن اثم نظریه جبائی در باره باور شیعه امامیه را رد می کند. می توان گفت که نظریه طبرسی با همان عبارت بندی سید مرتضی تنظیم شده است. به عبارت دیگر برغم شدت و قاطعیتی که در نظر شیخ مفید و شیخ طوسی در این باره دیده می شود، پیداست دست کم تا صد سال پس از آنان،هنوز کسانی از قبیل طبرسی به سهو النبی باور داشته اند. م

تقریبا تمامی فقیهان و متکلمان پس از شیخ طوسی ، از قرن ششم به بعد، همین نظریه عدم امکان هر گونه

سهو و نسیان و اشتباه از نبی را مطرح کرده اند؛ خواجه نصیرالدین طوسی در این امر نقشی بارز ایفا کرده است. افزون بر ان همین باور را به امامان دوازده گانه نیز تسرّی داده اند. جای این بحث در نکته های قرآنی نیست. تنها از این زاویه که ببینیم چکونه یک اندیشه یا نظر متولد می شود و بعدا به عنوان یک اصل اعتقادی تلقی می شود تا جایی که برخی عدم سهو النبی را به عنوان ضروری دین مطرح کرده اند.:
در روزگار ما تنها یک استثنا مهم و شاخص وجود دارد؛ که بر خلاف روال، و مشی و اندیشه فقیهان و متکلمان شیعه، نظریه خود را به صراحت مطرح کرد. علامه محمد تقی شوشتری فقیه و رجالی نام آور رساله ای در باب سهو النبی نوشته اند، این رساله در انتهای جلد دوازدهم قاموس الرجال عینا به شکل دستنوشته ای، البته دشوار خوان درج شده است. از آنجا که این رساله برخلاف شیوه معتاد و معمول در بارهٔ سهو النبی و در حقیقت نقدی بر شیخ مفید و دفاع از شیخ صدوق بود، از چشم ها پنهان و از انظار غایب مانده است. آقا بزرگ تهرانی در الذریعة از این رساله به عنوان: « رسالة فی سهو النبی و الانتصار للشیخ الصدوق» نام برده است. (۲)
شیوه بحث علامه محمد تقی شوشتری بر فقیهان و متکلمان پیشین از جمله شیخ مفید و شیخ طوسی رجحان آشکاری دارد. ایشان همانند شیخ صدوق دغدغه خویش را نسبت به امر غلّو در دین به روشنی مطرح کرده اند.
ایشان تمامی اشکال های شیخ مفید و طعن های وی نسبت به شیخ صدوق را فصل بندی کرده اند، و به تمامی ان ها جواب داده اند.(۳)
پی نوشت:
*****************
(۱) سید مرتضی، تنزیه الانبیاء ، ص، ۸۷
(۲) شیخ آقا بزرگ تهرانی، الذریعة ، ج ۱۲ ص ۲۶۷
(۳) علامه محمد تقی شوشتری، قاموس الرجال، موسسه نشر الاسلامیة، جامعه مدرسین قم، ج ،۱۲ رساله سهو النبی در پایان این جلد درج شده است.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (1)

نکته های قرانی-۱۰۴

میناگری های زبانی و ساختاری سورهٔ کهف-۱۰۴
چهارم: شیخ طوسی
شیخ طوسی (د. ۴۶۰ ق) برجسته ترین شاگرد شیخ مفید است. ایشان در هردو مجموعه روائی خویش یعنی تهذیب و استبصار به موضوع سهو النبی اشاره کرده اند. شیخ طوسی تهذیب را در شرح کتاب المقنعهٔ استاد خود شیخ مفید نوشته است. از این رو ابواب تهذیب متناسب با المقنعه است. تهذیب چون پیش از مجموعه روائی استبصار نوشته شده است؛ به عنوان سومین کتاب از کتب اربعه شیعه امامیه شناخته می شود..
در جلد دو م تهذیب در دو باب دهم و شانردهم در باره احکام السهو احادیثی را روایت کرده اند. در باب دهم، باب احکام سهو در نماز در مواردی که اعادهٔ نماز واجب است؛ مجموعا ۹۳ حدیث روایت شده است. در ذیل حدیث شماره ۲۷ به ذی الشمالین اشاره کرده اند و نوشته اند، این امر، یعنی سهوالنبی، از اموری است که عقل آن را نمی پذیرد «وسهو النبي صلى الله عليه وآله وهذا مما تمنع العقول منه»(۱)
. این تعبیر در استبصار با شدت بیشتری مطرح شده است: ممّا تمنع منه الأدلّة القاطعة في أنّه لايجوز عليه السهو والغلط(صلي الله و عليه و آله)».(۲)
دلایل قطعی بر عدم سهو و اشتباه از سوی پیامبر دلالت می کند.
باب شانزدهم احکام السهو، ایشان ۵۶ حدیث در این باره جمع کرده اند. احادیث شمارهٔ۲۰ و۲۱ و۲۳ و ۲۶ و ۳۷و ۴۲ در بارهٔ سهو النبی است. در موردی پیامبر در نمازی چهار رکعتی، سلام گفته است. در موردی نمازی چهاررکعتی را پنج رکعت خوانده است. شیخ طوسی حدیث شماره ۳۷ را شاذّ خوانده است که نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد.در ذیل حدیث شمارهٔ۴۲ ذکر کرده است که ایشان-شیخ طوسی- احادیث سهو النبی را از جهت موافقت با عامّه ( مجموعه های حدیثی اهل سنّت) در تهذیب آورده است.
شیخ طوسی در رسالهٔ دوم از رسائل عشر، به سهو النبی اشاره کرده است
تعابیر ایشان در این رساله دقیق تر و کامل تر از تهذیب و استبصار است. به عنوان نمونه، در این رساله از سهو و نسیان و خطا سخن گفته است.:« پیامبر در تمام عمر، از آغاز تا به انجام در سخن و رفتار و تروك - اعمالي كه ىر حين انجام عبادت(نماز)
بایست ترک کرد، مانند خندیدن - و تقریر ، از هر گونه سهو و خطا و فراموشی مصون است؛ زیرا اگر او گناهی انجام دهد، جایگاه خود را در دلها از دست خواهد داد، اگر در باره پیامبر امکان خطا و سهو وجود داشته باشد، اعتماد وثاقت اخبار او آسیب می بیند، و سودمندی بعثت پیامبر ابطال می شود و این امری محال است.» (۳)
شیخ طوسی در مساله ۲۸ از همین رساله، دقیقا همین عبارت و موارد را به تمامی امامان دوازدگانه تسرّی داده اند:
(۴)
نکته مورد توجه آمیختن سهو و یا نسیان و حتی خطا با معصیت است. شیخ طوسی در این باره توضیحی نداده است که چگونه ایشان نسیان و سهو و یا خطا را به عنوان معصیت تلقی کرده اند.
نظریه شیخ طوسی بعدا توسط خواجه نصیرالدین طوسی (د.۶۷۲ق) در تجرید الاعتقاد و پس از ایشان توسط علامه حلی (د.۷۲۶ ق) در شرحی که بر تجرید الاعتقاد نوشته اند؛ تبدیل به یک نظریه و دکترین کلامی شیعه امامیه شده است. محقق طوسی عصمت را شرط وجوبی برای نبوت می دانند وافزون بر آن در بیان مشخصات نبی عدم السهو را ذکر کرده اند.(۵)
همان برآمیختگی سهو و نسیان با معصیت توسط شیخ طوسی، که ناموجه می نماید؛ توسط علامه حلی هم تکرار شده است. ایشان هم گویی سهو و یا نسیان را از زمره ذنوب می شمارند. و لزوما مغایر عصمت تلقی می کنند. پیداست نتوانسته اند این دو مقوله را از هم تفکیک کنند و افزون بر آن به نکته مهم شیخ صدوق در تفکیک نوم و انامه و سهو و اسهاء توجه نکرده اند.
***************
پی نوشت:
(۱)
الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 2، ص 181، تحقيق وتعليق: السيد حسن الموسوي الخرسان، تهران، دار الكتب الإسلاميهًْ، ۱۳۶۵ ( مکتبة الشیعة)
http://shiaonlinelibrary.com
(۲) الشيخ الطوسي، الاستبصار، ج 1، ص 371، تحقيق وتعليق، السيد حسن الموسوي الخرسان، تهران: دار الكتب الإسلاميهًْ، ، ۱۳۶۳ (مکتبة الشیعة)
(۳) شیخ طوسی، رسائل عشر، رسالهٔ دوم ص. ۹۷
http://lfile.ir/feqhi-library/book32.pdf
(۴) :" مسألة ۲۸: الإمام عليه السلام معصوم - من أول عمره إلى آخره
في أقواله وأفعاله وتروكه - عن السهو والنسيان، بدليل أنه لو فعل المعصية لسقط
محله من القلوب، ولو جاز عليه السهو والنسيان لارتفع الوثوق بإخباراته، فتبطل
فائدة نصبه.
(۵) علامه حلی ، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، بیروت موسسه الاعلمی، ص ۳۲۶ و ۳۲۷

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)

نکته های قرآنی-۱۰۳

میناگری های زبانی و ساختاری سورهٔ کهف-۱۰۳

دوم: شیخ صدوق
شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه، احادیث مربوط به سهو النبی را نقل کرده است. افزون بر آن از متن و پیام احادیث مورد نظربا صراحت تمام دفاع کرده است. ایشان مخالفان سهوالنبی را افرادی اهل غلوّ معرفی کرده است.
شیخ صدوق روایتی را به نقل از حسن محبوب به نقل از سعید اعرج روایت کرده است: شنیدم امام صادق علیه السلام گفته اند: « خداوند پیامبر اسلام را در خواب فرو برد تا این که آفتاب دمید. پیامبر از خواب که برخاست دو رکعت نماز پیش از فجر و نماز صبح را به جای آورد. خداوند پیامبر را در نماز دچار سهو کرد و ایشان در رکعت دوم سلام دادند. ذوالشمالین گفته است این امر در واقع نشانهٔ رحمت خداوند بود، تا اگر مومنی در خواب ماند و یا دچار سهو شد، خویش را ملامت نکند، با خود بگوید پیامبر هم با این مساله روبرو شده است.» (۱).
شیخ صدوق در این باره نظریه خود را به صراحت و وضوح نوشته است: «غالیان و مفوّضه-که لعنت خداوند نثارشان باد!- سهو النبی را انکار می کنند. می گویند اگر پیامبر در نماز دچار سهو شود در امر تبلیغ دین نیز دچار سهو خواهد شد.».
دچار سهو خواهد شد.».
الف: شیخ صدوق این سخن و یا استدلال را مردود شمرده است.« نماز عبادت مشترک است. یعنی همه مسلمانان در خواندن نماز همانند پیامبرند، اما امر تبلیغ دین به شکل ویژه بر عهدهٔ پیامبر بوده است. در واقع دو موضوع را بایست به دقت از یکدگر تفکیک کرد. بیان شریعت احکام، مثلا وضعیت نماز، که یک امر تشریعی است و توسط پیامبر با توجه به آیات قرآن مجید تشریع شده است؛ در آن سهو راهی ندارد. امر تشریع نماز خاص پیامبر بوده است. اما نماز خواندن ، امری مشترک بین پیامبر و همه مسلمانان است. به خواب رفتن و یا در خواب ماندن به هنگام نماز امری بشری است، تنها خداوند است که خواب و سهو در باره اش صدق نمی کند.»
ب: استدلال دیگر شیخ صدوق، تفکیک بین اسهاء و سهو است. ایشان اسهاء را از سوی خداوند می دانند که خواست وجه بشری پیامبر را نشان دهد؛ نه اینکه شیطان بر پیامبر مسلط شد و ایشان را دچار سهو و نسیان و خواب کرد..
نکته قابل توجه در نظریه شیخ صدوق تفکیک« اسهاء» به فراموشی و یا به سهو افکندن و« سهو» دچار فراموشی شدن، « نوم»-خوابیدن و« انامه» به خواب افکندن است.
ج: شیخ صىوق به نقد برخی از کسانی که در مورد ذوالیدین- یکی از راویان حدیث سهو النبی- تشکیک کرده اند ، پاسخ داده است؛ ابومحمد عمیر بن عبد عمرو، معروف به ذی الیدین، که موافق و مخالف از او روایت کرده اند. به ویژه از ایشان اخباری در باره جنگ صفین نقل شده است.
د: شیخ صدوق از استاد و شیخ خود،محمد بن الحسن بن احمد الولید، روایت می کند که ایشان گفته است: نخستین مرحله ای که در غلّو اتفاق می افتد، انکار سهو النبی است. چنان چه مجاز باشد که اخبار در این باره-سهوالنبی- مردود شمرده شود؛ بایستی تمام دین و شریعت را مردود شمرد.
ه: شیخ صدوق نوشته است، من از خداوند متعال انتظار پاداش دارم، تا کتابی در این باره به نحو مشخص و مختص بنویسم، ونظر منکران سهوالنبی را رد کند
سوم: شیخ مفید
شیخ مفید در رساله ای که در بارهٔ سهو النبی نوشته است. بدون ذکر نام و اشاره به کسی که چنین سخنی گفته است، یا رجل مذکور، که البته نام رجل را نمی بردو به نقد و رد نظر شیخ صدوق پرداخته است. ایشان نخست حدیث سهو النبی را از کافی نقل کرده اند؛ منتها در آغاز بحث این حدیث را به ناصبه- مخالفان خاندان اهل بیت- و پیروان شیعهٔ آن ها نسبت داده اند. البته به این نکته هم اشاره نکرده اند که چکونه کلینی در کافی این حدیث را با چنان مشخصاتی نقل کرده است. سپس در نُه فصل به نقد حدیث و دلایل شیخ صدوق پرداخته اند. بدیهی است که جای این بحث و کاوش تمامی جزئیات و ابعاد آن، نیاز به یک رسالهٔ مستقل و مفصل دارد. تنها از همین باب که در آیه ۱۱۰ کهف به وجه بشری پیامبر تاکید شده بود؛ به این بحث می پردازم. برخی از مهمترین اشکال های شیخ مفید :.
الف : شیخ مفید پس از نسبت دادن حدیث به ناصبی ها و مقلدین شیعهٔ آنان، در نخستین فصل با دقت در متن روایت و تفاوت هایی که در متن وجود دارد، مثل این که نماز ظهر بود یا نماز عشاء، این اختلاف در وقت نماز را نشانهٔ ضعف حدیث تلقی کرده است. البته شیخ مفید اشاره ای به منابع حدیثی اهل سنت که نماز را بدون مشخص کردن وقت خاصی روایت کرده اند، نکرده است. (۲)
ب: امر دیگری که بر بطلان حدیث دلالت می کند، اختلاف نظر در شیوه جبران نمازی است که ادعا می شود، در آن نماز سهو اتفاق افتاده است. پامبر بر نماز باقی ماند و بنا را بر آن گذاشت که نماز صحیح بوده است و یا این که نماز را مجددا برگزار کرد. اهل عراق می گویند که نماز را تجدید کرد، به خاطر این که در حین نماز سخن گفته بود و سخن در نماز موجب اعادهٔ نماز می شود. اهل حجاز باور دارند که پیامبر بنا را بر صحت نماز گذاشت و دو سجدهٔ سهو به جای آورد.
این اختلافی که اشاره شد بهترین دلیل بر بطلان حدیث است. و روشن ترین برهان که حدیث برساخته است.:
ج:
شیخ مفید، میگوید اگر بپذیریم که پیامبر در نماز دچار سهو شده است، ممکن است در روزه و زکات و…هم دچار سهو شود. در مثال هایی که شیخ مفید برای سهو بر شمرده است، از هر گونه مثالی که به قلم اوردنش هم شایسته نیست خودداری نکرده است. پیداست ایشان برای تخطئه شیخ صدوق این چنین مهار قلم را رها کرده است. آیه الله حیدری از مراجع عراقی مقیم قم، در وصف وضعیت شیخ مفید، گفته است باید دید ایشان در چه حالت نفسانی بوده است که با این لحن سخن گفته است. (۳)

د:
شیخ مفید استدلال شیخ صدوق در بارهٔ تفاوت بین اسهاء و سهو را نشانهٔ سستی عقل و استدلال شیخ صدوق می داند. البته تعابیر تند تری هم به کار برده است. پیداست ایشان علاوه بر رد نظریه به تخطئه شخصیت صاحب نظر هم پرداخته است.
ه: شیخ مفید ذوالیدین را هم به عنوان فردی ناشناخته و مجعول نام می برد. (۴)

شیخ مفید نظریه روشن و صریحی در باره عصمت پیامبر دارند. بنا بر تعریف و یا باور ایشان، پیامبر در تمام عمر خویش، از اغاز تا پایان در مرتبهٔ عصمت هستند، غبار هیچ سهو و نسیان و گناه کبیره و صغیره ای به عمد یا به سهو بر دامن عصمت ایشان نمی نشیند. (۵)
این نظریه در بارهٔ عصمت پیامبر توسط فقیهان شیعه در سده های بعد از شیخ مفید با عبارات متفاوت تکرار شده است. بر اساس این نظریه، در یک کلام پیامبر دیگر بشری همانند ما نیست؛ و یا اینکه آیهٔ ۱۱۰ سوره کهف فقط اشاره به وجه طبیعی و یا جسمی و غرایز پیامبر است که بشری است.


**********
پی نوشت:
۱) شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه،باب احکام السهو فی الصلوة، حدیث ۱۰۳۱ ج ۱، ص ۳۵۸
(۲) در صحیح بخاری و مسلم، سنن نسائی و ابن ماجه و ابی داود، اشاره به وقت معینی از نماز نشده است.:
(۳) سید کمال حیدری و نظریه سهو النبی:
https://www.youtube.com/watch?v=OAa3SuCoLIg
(۴) شیخ مفید، رسالة عدم السهو النبی(ص
http://shiaweb.org/shia/almufid/al-nabi.html
(۵) شیخ مفید، النکت الاعتقادیة ص ۳۷


سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (3)